Avtalsförhandlingarna in i ny fas

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-02

I dag, den 1 november, kommer enligt Industriavtalet de oberoende ordförandena, så kallade OpO, få ett ansvar för förhandlingarna. Deras uppgift är att biträda avtalsparterna i kollektivavtalsförhandlingarna.

Förenklat kan man säga att de kommer att leda förhandlingarna mellan Skogsindustrierna och de fackliga motparterna inom Industriavtalet, alltså GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Nya avtal ska träffas innan november månads utgång.

Industrins parter har utsett sex nya OpO. Anders Lindström (tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet) är ordförande i OpO-gruppen. De övriga är Jan-Peter Duker (tidigare vice vd på Svenskt Näringsliv), Eva-Helena Kling (tidigare chefsjurist på SIF), Christina Nygårdh (tidigare på förhandlingschef Sveriges Ingenjörer), Erland Olauson (tidigare LO:s förste vice ordförande och avtalssekreterare), Karl Olof Stenqvist (tidigare förhandlingschef på Teknikföretagen).

Förhandlingar med Pappers
Pappers är inte part i Industriavtalet, därför träder inte OpO in i Skogsindustriernas förhandlingar med Pappers. I stället kan parterna biträdas av medlare från Medlingsinstitutet i avtalsförhandlingarna. Nya avtal ska träffas innan november månads utgång.

Läs mer om Avtal 2012

Länk till sidan: