Avtalsförhandlingarna – hur går det?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-15

Per Hidesten, vice vd, förhandlingsdirektör och ansvarig för Skogsindustriernas avtalsrörelse 2012, kommenterar förhandlingarna och vad som händer den närmaste tiden.

Vad präglar förhandlingarna just nu?

- Utan tvekan det ekonomiska läget. EU-kommissionen släppte sin höstprognos förra veckan. Och den bekräftar den bild vi får från våra medlemsföretag.

- Enligt EU-kommissionen gör osäkerheten i euroområdet att den svenska ekonomin stagnerar i slutet av detta år och början av 2012. Först mot slutet av 2012 väntas oron kring statsskulderna i bästa fall klinga av och det råder en mycket stor osäkerhet för 2013. Detta är det viktigaste att ta hänsyn till under förhandlingarna, och att vi har en gemensam bild av läget, vi och våra fackliga motparter.

Läs hela intervjun

Länk till sidan: