Avtal tecknat mellan Skogsindustrierna och Pappers

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-04-27

Skogsindustrierna lade idag fram ett avtalsförslag som Pappers tackade ja till. Avtalet innebär en löneökning på 3,3 procent i snitt över 22 månader.

-    Det viktigaste för oss har varit att nå ett avtal som gör att våra företag kan klara konkurrenskraften på den internationella marknaden. Det har vi lyckats med, säger Marie S. Arwidson.

Utöver höjd lön innehåller det nya budet även en låglönesatsning för pappersarbetare med lön under 21 300 kronor i månaden, uppskjuten betalning av avtalspensioner och stärkt förhandlingsrätt för den enskilde när bemanningsföretag i anlitas.

-    Det är nu högsta prioritet att starta upp våra fabriker igen och vinna tillbaka förtroendet hos våra kunder. Den här strejken har kostat Sverige mer än en halv miljard kronor i uteblivna exportintäkter, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

-    Alla förstår att en strejk är ett misslyckande för alla parter. Vi kommer att noga utvärdera konsekvenserna av den här avtalsrörelsen, säger Marie S. Arwidson.

För ytterligare information, kontakta:

Lotta Larson
Kommunikationsdirektör
Skogsindustrierna
076-766 79 80
 

Länk till sidan: