Arbetsmiljö är en samhällsfråga

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-04-27

Den 27 april hålls en tyst minut för att hedra de arbetstagare som dött i arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Att arbetsmiljön uppmärksammas är bra och viktigt. Målet är att alla på arbetsmarknaden ska ha en bra insikt i arbetsmiljöfrågorna och ett aktivt förhållningssätt för att minimera både olycksfall och sjukdom.

Utvecklingen i Sverige går i rätt riktning – och har gjort det under lång tid. Sakta minskar både olycksfall och sjukdomar kopplade till arbetet genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se statistik kring arbetsolyckor

Länk till sidan: