54 europeiska organisationer är eniga – svavelkraven för sjöfarten är orimliga

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-05-24

54 organisationer går ihop och deklarerar enhälligt i ett brev till EU-kommissionen att IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll i marint bränsle är oacceptabla. De nya reglerna är ett hot mot handel och skogsindustri.
Brevet skickas till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim Kallas och miljökommissionär Janez Potočnik. Bakom brevet står landbaserad industri, hamnar, redare och andra intressenter.

De globala reglerna om sänkning till 0,5 % svavel i marint bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 % från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är acceptabla.

Läs mer här

Länk till sidan: