50 miljoner kronor per år stärker Sveriges position i den globala biobaserade samhällsekonomin

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-05-19

Med förnybara råvaror i centrum drar nu det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster” kallat BioInnovation, igång. VINNOVA har i dag beslutat att bidra med halva finansieringen för det hittills största svenska programmet inom området.

 
bio460.jpg
 
Under hösten 2013 och våren 2014 har Skogsindustrierna, IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige samt TEKO Sveriges Textil & Modeföretag lett arbetet med att ta fram det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster”. Bakom BioInnovation står i dag 58 företag och organisationer som tillsammans utlovat såväl direkt finansiering av programarbetet som egna insatser på minst 50 miljoner kronor per år. Verket för innovationssystem, VINNOVA, har i dag beslutat att bidra med upp till 50 miljoner kronor per år i till programmet, som planeras pågå i två etapper till och med 2020.
 
Läs mer här
 
 
 
Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81