22 organisationer vill förbättra miljön med effektivare och färre lastbilar!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-08-19

Idag överlämnas ett gemensamt ställningstagande ”Morgondagens fordon finns redan idag! implementering av 74 tons lastbilar av normal längd (25,25 m)” från 22 bransch- och fackliga organisationer till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i samband med en hearing om 74-tonslastbilar på näringsdepartementet.

Dalafrakt460.jpg

Fotograf:
Lasse Arvidson

Forskning visar att om tyngden fördelas över fler hjulaxlar går det att lasta mer utan ökat vägslitage. Med flera hjulaxlar går det att lasta upp till 31 procent mer per ekipage utan att förändra fordonslängden. Det innebär att tre fordon kan lasta lika mycket som fyra lastbilar av samma storlek. Med färre fordon på våra vägar ökar dessutom trafiksäkerheten. 

- Detta är en viktig åtgärd som har stor betydelse för skogsindustrin och för miljön. Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna stärker industrins konkurrenskraft och förbättrar trafiksäkerheten. Vi kan göra det med dagens teknik och fordon - genom att implementera en bruttovikt om 74 ton. Finland har redan höjt sin bruttovikt och vi vill att detsamma görs i Sverige, säger Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.
 
Fakta 74-tonslastbil:
Minskade utsläpp med cirka 10-15 % för tyngre lastbilar av normallängd
Minskade utsläpp med cirka 20-25 % för längre lastbilar 
Färre lastbilar på vägarna
Ökad trafiksäkerhet
Smartare användning av infrastrukturen
Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss omskyltning av broar 
Lägre logistikkostnader 
Stärker svensk konkurrenskraft 
 
Ställningstagandets medverkande organisationer: 
Näringslivets Transportråd, Svenskt Handel, Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen Skogsindustrierna, Jernkontoret, SveMin, IKEM, TMF – Trä & Möbelföretagen, SLA – Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, Sveriges Åkeriföretag, BIL Sweden, LFG – Lastfordonsgruppen, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Hamnar, Svensk Fjärrvärme, 
Svebio, LRF, Pappers, GS-facket, IF Metall, och Transportarbetareförbundet
 
 
För mer information kontakta:
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna, 070-202 98 69
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna, 070-254 48 49

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30