2011 utmanande år för svensk skogsindustri

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-03-08

Skogsindustrins produktion och export bromsade in successivt under 2011. Både produktionen och exporten blev lägre än 2010, med undantag för exporten av sågade trävaror som steg något. Exportvärdet för 2011 blev en procent lägre, 128 miljarder kronor. Inledningen av 2012 visar ändå på några ljuspunkter för skogsindustrin. Detta framgår av Skogsindustriernas kvartalsrapport.

- År 2011 blev ett utmanande år för skogsindustrin. 2012 är såväl det ekonomiska läget som situationen för skogsindustrin fortsatt osäker, men det finns ljuspunkter för branschen. Konjunktur- institutets förtroendeindikator har stigit för sågade trävaror, papper och massa. Massamarknaden och sågade trävaror är mer balanserad sedan årsskiftet, men balansen är bräcklig, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Läs mer och ladda ner kvartalsrapporten

 

 

Länk till sidan: