Intresserade studenter på branschkväll i Umeå

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-09

Genom allt snöslask som solen skapat på Umeås gator tog sig 120 intresserade och nyfikna studenter till Umeå Universitet på Skogsindustriernas Branschkväll den 1 mars. Studenterna fick träffa företagsrepresentanter från Holmen, M-real, Norra Skogsägarna och SCA.

Länk till sidan: