Kolla in var vi finns nära dig

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-09

Skogsindustrierna har tagit fram en digital karta som visar information om våra medlemsföretag.

Samtliga massa- och pappersbruk, sågverk och företag som arbetar med vidareförädling av träprodukter, samt övriga företag  som ingår i Skogsindustrierna finns markerade på kartan. En faktaruta om respektive företag visar basfakta om vilka produkter som framställs, i vilka volymer tillverkningen sker med mycket mer. Hitta kontaktuppgifter och information till företag i din närhet.

Testa den nya medlemskartan här.

Länk till sidan: