Nu finns ett samlat kemiläromedel!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-09

Skogsindustrierna har i samarbete med Ljungbergs- fonden och Kemilärarnas Resurscentrum utecklat ett stödmaterial för lärare som undervisar i kemi på gymnasiet. 

Här finns ett urval av skogsindustriella tillämpningar från några av kemins olika huvudområden. Ta del av teoritexter, övningar, laborationer och demonstrationer.

Materialet finns tillgängligt direkt på hemsidan, men går också att ladda ner som wordfiler för att användas fritt i undervisningen.

Länk till sidan: