Studie- och yrkesvägledare eller kemilärare?

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-09

Välkommen med din ansökan till höstens lärarfortbildningar!
Studie- och yrkesvägledare den 5-6 oktober i samarbete med SCA i Sundsvall
Kemilärare den 2-3 november i samarbete med Södra Cell i Varberg
Fortbildningarna är kostnadsfria och inkluderar boende samt måltider. Resa till och från kursorten bekostar du själv.

Skogsindustrierna anordnar även två fortbildningar i sommar som redan är fullbokade. El/tekniklärare den 15-16 juni i samarbete med Stora Enso i Karlstad. Samhällskunskapslärare den 18-19 augusti i samarbete med Holmen i Norrköping.

Länk till sidan: