Instuderingsuppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

1.             Ange namn och formel för en syra och två baser som används i skogsindustrin.

2.    Folsyra eller vitamin B9 är en svag syra med summaformeln C19H19N7O6.        

a.  Skriv reaktionsformeln för folsyrans protolys i vatten.

b. Skriv på motsvarande sätt koffeinets protolys i vatten. Koffein är en svag bas med summaformeln C8H10N4O2.

3.             Vanillin är en svag syra och finns naturligt i små mängder en del växter. Det kan till exempel framställas från lignin som är en restprodukt vid framställningen av massa.

a.       Skriv vanillins C8H8O4 protolys i vatten.

b.      Ge en rimlig förklaring till varför vanillin doftar mindre när det löses i starkt basiska lösningar.

4.             Nämn några fördelar och nackdelar med sulfit- respektive sulfatmetoden
vid framställning av pappersmassa.

5.             Beskriv hur växterna tar upp positivt respektive negativt laddade joner från marken.

6.             Varför är marken i en barrskog sur?

7.             pH i en bensoesyralösning är 2,8. Bestäm [H3O+] koncentrationen.

8.             Hur stor är [H3O+] i en 0,0013 mol/dm3 kanelsyralösning. pKa för kanelsyra är 4,4.
Kanelsyra är en enprotonig syra med summaformeln C9H8O2.

9.             Vid en neutralisation mellan en syra och en bas bildas ett salt. Från vilken syra respektive bas har följande salter bildats?

a.       Kalciumkarbonat

b.      Natriumsulfat

c.       Natriumklorid

10.         a. För att analysera hur mycket lignin som finns kvar i pappersmassan behövde kemisterna på labbet tillverka 500 milliliter svavelsyralösning med koncentrationen 2,0 mol/dm3. På förrådet fanns bara en flaska med koncentrerad svavelsyra. Den har koncentrationen 12 mol/dm3. Beräkna hur mycket man skall ta av den koncentrerade syran för att erhålla den önskade lösningen.

b. Beskriv hur man skall gå tillväga vid tillverkning av denna lösning.

Ett samarbete mellan: