Instuderingsuppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

Foto: B. Andersson

 

Glukosmolekylen är en viktig byggsten i de flesta växter. Denna molekyl kan sedan modifieras vidare.

 1. Ovan ser du en glukosmolekyl. Det är en aldehyd.

  a) Markera på något sätt aldehyd-gruppen i molekylen.

  b) Hur många asymmetriska centra (assymetriska kol) har denna molekyl?

  c) Markera alla kolatomer med siffror och ange var de asymmetriska centra sitter.

  d) Hur många optiska isomerer har denna molekyl?

  e) vilken molekylformel har glukos?

  f) Vilken empirisk formel har glukos?

  g) Vilken molmassa har glukos?

 2. Man kan använda cellobios från träd för framställning av drivmedel till bilar i form av etanol (CH3CH2OH). Cellobios består av två sammankopplade glukosmolekyler (C6H12O6).

  a) Skriv en balanserad reaktionsformel då en glukosmolekyl bildar koldioxid och etanol.

  b) Skriv strukturformel för etanol och sätt ut alla bindningar.     Foto: P. Lindgren

 3. Vad är det för likheter och skillnader mellan stärkelse- och cellulosa-molekylen?

 4. En cellulosamolekyl kan ha en molekylmassa på 600 000 u. Den består av ett antal glukosenheter. Hur många sådana enheter är det i en sådan molekyl om varje enhet har molmassan 180 u?

 5. a) Vanillin som framställs från träd innehåller flera funktionella grupper. Vilka? 

  b) Vilket systematiskt namn passar för vanillin?

    i) 4-hydroxi-3 metoxibensaldehyd
    ii) 2-metyl-bensoesyra
    iii) 1-hydoxi-2- metyleter-4-bensen

6.    Vid torrdestillation av trä bildas bland annat träsprit.

a) Vilket ämne menas med träsprit? Ange både strukturformel och namn.

b) Skriv en balanserad reaktionsformel för förbränning av träsprit.

c) Skriv en balanserad reaktionsformel då kolmonoxid och vätgas reagerar under bildning av metanol.

d) Skriv en balanserad reaktionsformel för förbränning av etanol.

e) Propanol kan heta både 1-propanol och 2-propanol. Rita dessa båda strukturer och förklara skillnaden.

Ett samarbete mellan: