Kemiska beräkningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

Kunskaper i kemiska beräkningar används varje dag inom skogsindustrin. Ett avsnitt främst med räkneövningar på skogsindustriella tillämpningar, kolets kretslopp och ”skogsbiologi”. Avsnittet är lämplig som övning i Kemi 1 / Kemi A.

Dokument att ladda ner

Text med instuderingsfrågor

 

 

 
Ett samarbete mellan: