Instuderingsuppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

1.      Ange kemisk formel för koldioxid och vatten samt rita en elektronstrukturformel för föreningarna.

a.       Vad kallas denna typ av bindning?
b.      Har någon av dessa dipolkaraktär? Vilken i så fall och varför?

2.      Träden liksom alla växter tar även upp flera vanliga grundämnen såsom natrium, kalium, kalcium och magnesium. Skriv kemiska formler för minst tre av dessa grundämnen.

3.      Ovannämnda grundämnen finns lösta som salter i jorden. Vanliga sådana saltföreningar är natriumklorid , kaliumklorid, kalciumklorid och magnesiumklorid. Skriv korrekta formler för minst två av dessa salter.

4.      Trädet bygger upp sin stam och bildar långa kedjor av kolhydrater. Hydrat betyder att föreningen innehåller vatten. En vanlig ”kolvattenförening” ( CH2O) bildas då man sätter samman sex stycken C-atomer och sex stycken H2O molekyler. Då bildas en förening som kallas glukos. Skriv molekylformeln för glukos.

5.      Vid reaktionen mellan koldioxid och vatten bildas det förutom glukos även ett grundämne.

a.       Skriv reaktionsformel för denna reaktion.
b.      Denna reaktion har ett speciellt namn. Vilket är detta namn?

6.      I marken finns det förutom lösta kloridjoner flera olika andra negativa joner som är nödvändiga som näringsämnen, exempelvis nitratjoner, sulfatjoner karbonatjoner och fosfatjoner.
Dessa ämnen bildar saltföreningar. Skriv kemiska formler för salterna:

a.       Kaliumnitrat
b.      Natriumnitrat
c.       Magnesiumnitrat
d.      Natriumsulfat
e.       Natriumkarbonat
f.       Kaliumfosfat.

7.      Skriv formeln för framställning av kaliumkarbonat då koldioxid reagerar med kaliumhydroxid.

8.      Förklara hur höga träd kan transportera upp vatten genom stammen och upp till trädtoppen.

9.      Beskriv hur trycksvärtan avlägsnas vid återvinningen av returpapper.

Ett samarbete mellan: