Tillämpningar inom kemisk bindning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

I texten ges flera exempel på tillämpningar både på intramolekylära bindningar såsom jonbindning och kovalent bindning och intermolekylära bindningar såsom vätebindning och Van der Waals bindning.

Återvinning av returpapper handlar mycket om att bryta kemiska bindningar. Boka gärna in ett studiebesök på en skogsindustri som hanterar återvinning av returpapper. Deltar din skola i temadagen Framtidsresan kan Skogsindustrierna hjälpa till med att ordna studiebesök. Texten passar främst in i Kemi 1 / Kemi A kursen och kan användas som förberedelse inför besöket.

Dokument att ladda ner
Text med instuderingsfrågor  
Laborationer De-inkning av returpapper
  Tillverkning av pottaska
  "Bläck förr och nu"
Demonstration Vätebindning
OH-underlag Cellulosamolekyl
  Vätebindning
  De-inkning


Ett samarbete mellan: