Instuderingsuppgifter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16
 1. Ett träd består huvudsakligen av  tre grundämnen; kol, väte och syre. Ange den kemiska beteckningen för dessa ämnen.

 2. Se bild 1. Ange namn på så många av de ämnen som finns markerade på trädet ( De gröna rutorna) 
 1. I ett träd finns bl. a ämnena kväve, fosfor magnesium, kalium, kalcium och svavel. Ge kemisk beteckning för minst tre av dessa ämnen 
 1. a) Ta hjälp av det periodiska systemet (som finns på ett separat papper) och fyll i beteckningarna i de grå tomma rutorna, som är numrerade 1- 20. Skriv den kemiska symbolen. Använd gärna formelsamling eller periodiskt system  

 2.  I samma periodiska system är ämnen som är markerade med gula fält några av de grundämnen som svenskar upptäckt. Ange de svenska namnen nedan.

Näringsämne

Formel (Grundämnet)

Tillgänglig form i marken

Namn på jon/joner

Kväve

 

NH4+, NO2-, NO3-

 

Fosfor

 

H2PO42-, HPO4-

 

Kalium

 

K+

 

Kalcium

 

Ca2+

 

Magnesium

 

Mg2+

 

Svavel

 

SO42- , S

 

Järn

 

Fe2+

 

Mangan

 

Mn2+

 

Koppar

 

Cu2+

 

Zink

 

Zn2+

 

karbonatjon

 

CO32- , HCO32-

 

Klor

 

Cl-

 

 

 1.  De näringsämnen som tas upp i rötterna är salter eller joner som är lösta i vatten. En jon är en partikel som har tagit upp eller avgett elektroner.
  Ta hjälp av periodiska systemet eller någon formelsamling och namnge formeln på grundämnet respektive de joner som finns i tabellen nedan.

Positiv jon

Negativ jon

Formel

Namn

K+

Cl-

 

 

K+

NO3-

 

 

Ca2+

SO42-

 

 

Mg2+

SO42-

 

 

Zn2+

Cl-

 

 

Fe2+

Cl-

 

 

Mn2+

NO3-

 

 

Cu2+

H2PO42

 

 

K+

CO32-

 

 

Zn2+

HPO4-

 

 

NH4+

SO42-

 

 

 

 1. Jonerna ovan bildar lätt salter. Exempelvis kaliumjonen, K+ , bildar ett salt med kloridjonen Cl -. Det salt som då bildas har formeln KCl. Ett salt mellan magnesiumjonen och kloridjonen får formeln MgCl2.

  Ge formler för de salter som bildas vid reaktionen mellan positiv och negativa jonen. Namnge även föreningarna.   
 1. Natriumkarbonat kallas även soda. Soda används vid kokning av pappersmassa.

  a) Ange den kemiska formeln för natriumkarbonat.
  b) Vilken formelmassa har natriumkarbonat?

 2. När ved eldas skapas en aska som innehåller vedens metalljoner. Dessa metalljoner reagerar med CO32-. En av dessa är K2CO3, denna förening kallades förr pottaska som kommer från engelskans pot ash. Vedaskan togs tillvara i lerpottor för att användas vid tvättning av kläder.

  a) Namnge K2CO3 med ett kemiskt namn.

  b) Skriv formler för magnesiumkarbonat,kalciumkarbonat,aluminiumkarbonat.
 1. En sulfatmassafabrik kan dagligen använda sig av en mängd kemikalier. En fabrik som tar emot 8000 m3 skog (vilket motsvarar 200 tunga lastbilssläp) kräver 300 ton kemikalier (vilket motsvarar 10 fulla järnvägsvagnar) för att tillverka massan. Ibland kemikalierna finns natriumsulfat, kalciumoxid (bränd kalk), natriumklorat, svavelsyra och syrgas. De flesta kemikalier återvinns dock och kan återanvändas flera gånger om.

  Skriv kemiska formler för natriumsulfat och kalciumoxid
 1. Vad menas med en isotop?

 2. Ett träd består till en stor del av kol. Kol har flera isotoper. Den vanligaste är 12C, som kallas kol-12. En radioaktiv isotop är kol-14 som skrivs 14C.

            Ange antal protoner(p)  neutroner(n) samt elektroner(e) i kol 14C respektive 12C?

 1. När man räknar på en atoms massa är det en av partiklarna som har relativt liten massa . Vilken är det av proton, neutron och elektron?
 1.  I vilken enhet anges atommassan i periodiska systemet?
 2.    Vad är formelmassan för följande molekyler/jonföreningar?
     H2O                     CO2              HNO3            H2SO4          C2H6            NH3
   

Temauppgift

En massafabrik behöver ett antal kemikalier för att tillverka massa.

Följande grundämnen kan behövas:

 • Svavel – som kan förbrännas till svaveldioxid som senare kan omvandlas till sulfit
 • Syre – Vid förbränning, Ozon kan användas vid blekning


Kemiska föreningar:

Natriumkarbonat
Natriumhydroxid för att göra en lösning basisk
Natriumsulfit
Natriumsufat
Natriumvätekarbonat
Natriumsulfid

Kalciumkarbonat
kalciumoxid
Kalciumhydroxid

Talk
Titanoxid

För att göra pappersmassa av olika trädslag behövs ett antal kemikalier.


Uppgift

1. Ta reda på kemiska formler för några av ämnena ovan.

2. Ta reda på vad några av ovanstående ämnen använd till vid massa- eller papperstillverkning eller när de bildas.
 

Fullborda tabellen nedan. Skriv in både formel och namn. Se Formelsamling 
 

 

Jon

 

     Br -

 

  

     O2-

 

    N3-

 

Li+

 

 

 

 

 

 

Mg2+

 

 

 

 

 

 

Al3+

 

     

 

2. Fullborda tabellen nedan. Skriv in både formel och namn.

 

Jon

 

     Br -

 

  

     S2-

 

    N3-

 

Na+

 

 

 

 

 

 

Ca2+

 

 

 

 

 

 

Al3+

 

 

 

 

 

 

Länkar:

http://www.science-teachers.com/printable_periodic_tables.htm

http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktaskog/pdf98/S98-09.pdf

https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/44512/skogsbra.pdf?sequence=1

http://www.ts.mah.se/utbild/Nt7010/Kemi_ht02/TokenKemi.pdf

http://ex-epsilon.slu.se/archive/00001174/01/exjobb_slutversion.pdf

 

Ett samarbete mellan: