Biokemi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

Växtcellen är en kemisk fabrik i miniatyr. En av de viktigaste reaktionerna i naturen sker där: fotosyntesen. Texten är en fördjupning i växternas biokemi med fokus på fotosyntesen.

Texten läses efter eller i samband med biokemiavsnittet i Kemi 2 / Kemi B kursen.

Inom kort kommer nya laborationer till detta avsnitt.

Dokument att ladda ner

Text med instuderingsfrågor  
Laborationer Grönt är skönt
  Björkbark - Nyckeln till hälsa
  Identifiering av salicylsyra ur sälgbark
OH-underlag Fotosyntesmembran


Ett samarbete mellan: