Analytisk kemi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-16

Här kan du läsa om några av de olika analyser som utförs vid massa- och pappersframställning. Analyserna utförs i olika steg i processen, på produkter och biprodukter och processvatten.

Avsnittet passar bäst in i Kemi 2 / Kemi B kursen. Instrumentella analysmetoder har i första hand tagits med.

Dokument att ladda ner

Text med instuderingsfrågor  
Laborationer Analys av väteperoxid
  Blekning
  Bestämning av ligninhalten i ett massaprov
  Blåsrörsanalys
  Vanilj och vanillin

 
Ett samarbete mellan: