Chem-is-Tree

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-12
Skogsindustriell kemi för gymnasiet

Skogsindustrierna har i samarbete med Ljungbergsfonden och Kemilärarnas Resurscentrum utvecklat ett stödmaterial för dig som undervisar i kemi på gymnasiet.

Här finns ett urval av skogsindustriella tillämpningar från några av kemins olika huvudområden.

Materialet är indelat i olika avsnitt med tillhörande text, övningar, laborationer och demonstrationsförsök. Du laddar ner det som wordfiler och du kan naturligtvis använda det fritt i din undervisning.

 

Ett samarbete mellan: