Gymnasiet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-01
På Skogsindustrierna satsar vi mycket just på dig som är elev eller lärare på gymnasiet. Framförallt syftar vår satsning till att öka kunskapen om svensk skogsindustri, visa på vikten av en bra utbildning och illustrera vilka möjligheter till spännande jobb som finns.