SkogsSverige och Skogen i Skolan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-19

SkogsSverige

"SkogsSverige - Det du vill veta om skog" är en portal för alla som arbetar med skog, trä, massa eller papper. Portalen är en sluss där man ska kunna hitta allt om skogen och produkterna från skogsråvaran, samt vad som skrivs om näringen i pressen. Testa gärna deras nyhetsbrev, frågelådan och kalendarium.

SkogsSveriges hemsida

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan vill förmedla upplevelser och växande kunskap om skog och skogsindustri till barn och ungdomar. Tusentals elever och lärare deltar varje år i olika aktiviteter. Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.

Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om skog. På hemsidan finns bland annat tips och information om läromedel att använda i undervisningen.

Skogen i Skolans hemsida