Tävlingsregler Framtidsresan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-02-18

* För att delta i tävlingen skall du ha deltagit på någon av Framtidsresans temadagar under den aktuella terminen.

* Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

* Genom att delta i tävlingen godkänner du att Skogsindustrierna/Framtidsresan använder dina kontaktuppgifter och tävlingsbidrag i marknadsföring i samband med tävlingen.

* Om Skogsindustrierna/Framtidsresan inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

* Skogsindustrierna/Framtidsresan ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).

* Vinsten är personlig och får ej överlåtas eller säljas vidare till annan person.

* Skogsindustrierna/Framtidsresan ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen.

* Juryns beslut kan ej överklagas.

* Skogsindustrierna förbehåller sig rätten att ta bort kränkande/stötande innehåll bland framtidshälsningarna.