Fakta om branschen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-25

Vill du veta mer om den skogsindustriella branschen? Under fliken Branschen hittar du statistik, fakta och mycket mer.

Skogens förmåga att ta upp koldioxid är som störst i en växande skog. När träd blir äldre avtar deras förmåga att lagra koldioxid. När träd dör och bryts ner i naturen frigörs koldioxid. När skog avverkas lagras kolet tillfälligt vidare i träprodukterna. Den stora klimatnyttan med träprodukterna är att trä är förnybart och kan ersätta andra material som orsakar större utsläpp.

Gå till Skogsindustriernas webbkampanj här eller här