Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-02
Du länkas nu vidare till: /branschen/branschfakta/branschstatistik_4