Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-08-23
Du länkas nu vidare till: http://www.skogsindustrierna.org/branschen_1/branschstatistik