Miljödatabasen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-15
Nedan kan du komma till Skogsindustriernas miljödatabas. Det krävs ingen inloggning för att ta del av rapporterna. Logga in för att registrera uppgifter i databasen.

Klicka här för att läsa rapporter från miljödatabasen

Logga in här för att registrera data

Skogsindustriernas miljödatabas tjänar många syften:

  • Den är ett verktyg för branschen i vårt hållbarhetsarbete. Genom de underlag som företagen rapporterar in kan branschen redovisa olika nyckeltal och se hur utvecklingen går.
     
  • Statistiken används som underlag för remissvar från Skogsindustrierna och för branschens kontakter med departement och myndigheter.
     
  • En delmängd av uppgifterna läggs ut publikt och ger intressenter möjligheter att se vårt miljöarbete. Öppenhet med data upplevs som positivt av omvärlden.


Frågor om uppgifter och hur de kan användas besvaras gärna av:

Ingrid Haglind (massa- och pappersindustri)
E-post: ingrid.haglind@skogsindustrierna.org
Tel 08 762 72 11, mobil 070 369 72 10

Gunilla Beyer (sågverk)
E-post: gunilla.beyer@skogsindustrierna.org
Tel 08 762 79 90, mobil 070 662 11 12

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11
Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95