Konjunkturrapport oktober 2015: Vaktombyte i världskonjunkturen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-03
Kontakta Mats Kinnwall, chefekonom Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna för eventuella frågor kring rapporten.

Sammanfattning:

  • Världsekonomin fortsätter att hacka fram i måttlig takt.
     
  • Tidigare lokomotiv som Kina och andra tillväxtländer bromsar, stora delar av EU har fortsatta problem medan USA och i viss mån Storbritannien står för dynamiken.
     
  • Svensk ekonomi klarar sig hyfsat trots svag omvärld, framförallt driven av starkt bostadsbyggande.
     
  • Utsikterna för den svenska basindustrin varierar beroende på bransch. Trävaru- och delar av papper- och massaindustrierna går relativt bra medan delar av gruv- samt stålindustrin möter fortsatta utmaningar.


Ladda ner konjunkturrapporten här

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66