Konjunkturrapport februari 2016: Avmattning men ingen kollaps – trots finansiell oro

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-03
2016 har inletts med stor turbulens på de globala finansmarknaderna. Breda börsindex har fallit och den minskade riskaptiten har lett till ordentliga fall i marknadsräntorna världen över. Den finansiella oron speglar en växande insikt om att världsekonomin tappade farten under slutet av 2015 och inledningen av 2016 samtidigt som inflationen sannolikt kommer att vara fortsatt mycket låg.

Även om börsfallen bromsats de senaste veckorna står ledande börsindex fortfarande cirka 10-12  procent lägre än vid årets början. Den genomsnittliga räntenivån har samtidigt fallit med mellan 15 och 50 räntepunkter i de stora länderna, från redan mycket låga nivåer.

Fallande marknadsräntor speglar en kombination av flera faktorer: en insikt om att USA:s och Storbritanniens centralbanker knappast kommer att höja styrräntan i linje med gällande prognoser, förväntningar om ytterligare räntesänkningar från ECB och Riksbanken samt den överraskande sänkningen av den japanska styrräntan till negativt territorium härom veckan.

Skärmavbild 2016-02-18 kl. 08.25.45
 

Skärmavbild 2016-02-18 kl. 08.26.17


Prognosen sammanfattad i åtta punkter:

  • Åtta års stimulanser – ändå svag konjunkturuppgång
  • Risken för recession finns där och den är inte försumbar 
  • Oro på marknaderna under senare tid har fått understöd av tappad fart i världsekonomin
  • Inflationen är mycket låg och kommer att vara det länge
  • Överskattning av Kina som är sysselsatt med stafettväxling från industriproduktion till konsumtion
  • Bromsen tydligare i USA, som skjuter upp räntehöjningar
  • Långsam återhämtning i Eurozonen
  • Sverige är en räntedopad ekonomi på steroider
     

Läs hela konjunkturrapporten (docx)

Läs hela konjunkturrapporten (pdf)

 

Twitter Facebook LinkedIn