Konjunkturrapport

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-01
Här kan du ladda ner och läsa Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas gemensamma globala konjunkturprognoser som påverkar basindustrins förutsättningar. Kontakta Mats Kinnwall, chefekonom Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna för eventuella frågor kring prognosen.

Konjunkturrapport_maj_2016_460px

Konjunkturrapport maj 2016: Sverige slutar trotsa tyngdlagen

Ladda ner konjunkturrapporten maj 2016 här
 

Konjunkturrapport oktober 2015: Vaktombyte i världskonjunkturen

Ladda ner konjunkturrapporten oktober 2015 här


Konjunkturrapport 2015: The New Normal: Besk medicin för basindustrin

Ladda ner konjunkturrapporten 2015 här

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66