Växtskydd

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-01-28
Här hittar du information om växtskydd rörande trävaror

Handel med trävaror

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturtillgångar. Handel med trä i olika former - särskilt långväga över naturliga barriärer- medför stor risk för att nya skadegörare kan angripa våra skogar.

Vid import av trä och träprodukter finns en risk att det följer med skadegörare som kan sprida sig till våra träd i skogar och andra miljöer. Vissa insekter, nematoder och andra skadegörare är reglerade i växtskyddslagstiftningen. Det är skadegörare som inte finns inom EU eller endast finns i begränsad omfattning och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada den omgivande miljön om de sprids.

Vid export av trä och träprodukter till länder utanför EU är det exportören som ansvarar för att ta reda på vilka regler som gäller i mottagarlandet. I första hand kontaktas importören i mottagarlandet. Om importören inte känner till reglerna, bör de kontakta sin växtskyddsmyndighet eller tull. Ett annat alternativ är att fråga mottagarlandets ambassad i Sverige. Du hittar kontaktuppgifter till mottagarlandets växtskyddsmyndighet på den internationella växtskyddskonventionens IPPC:s webbplats. Om du ska exportera trä eller träprodukter som är reglerade i mottagarlandets växtskyddslagstiftning behövers ett sundhetscertifikat. Det utfärdas av Jordbruksverket (växtkontrollenheten).

Nedan finns mer information från Jordbruksverkets seminarium den 8 december 2014:
FAQ
Sundhetscertifikat, vad är det?
Nya virkesföreskriften
Export av växtskyddspliktiga varor

Jordbruksverket informerar om Träemballage – märkning enligt ISPM 15

Under våren 2014 skapade Jordbruksverket en film som heter Träemballage - märkning enligt ISPM 15. Filmens målgrupp är företag inom bland annat förpackningsindustrin. Filmen riktar sig dels till de företag som redan har ansökt och blivit godkända av Jordbruksverket att märka träemballage enligt standarden ISPM 15. Dels till företag som redan idag har någon sorts värme- eller torkanläggning godkända av Jordbruksverket. Märkningen gäller träemballage så som exempelvis träpallar och stödjevirke.

Se filmen här

Nya regler för export av virke från Italien

Läs dokumentet här

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95