Information från CEI-Bois och EOS

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-06-29
Här hittar du information från CEI-Bois, det europeiska förbundet för träindustrier, och EOS, den eurpoeiska organisationen för sågverksindustrin.

Den europeiska sågverksföreningen EOS hade sitt årsmöte i Riga den 15 juni

Effekterna av den allmänna ekonomiska situationen och finanskrisen diskuterades. Budskapet från ordföranden var att nu behövs samarbete och samverkan mer än någonsin för att tillvarata och marknadsföra branschens gemensamma intressen.

På agendan fanns också följande punker
• MEP Edvard Smiltens, Lettland, som rapporterade om den lettiska skogsindustrin
• Jan Söderlind presenterade ett förslag till en gemensamt europeisk promotionkampanj.
• Bertil Stener informerade om Softwoodkonferensen i Stockholm, 18-19 oktober 2012
• Situationen för lövträindustrin, särskilt med hänsyn till råvaruexporten till Kina
• Nationella marknadsavrapporteringar
• Presentation av EOS årliga marknadsrapport

Ta del av information från mötet (pdf)

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95