Forskning om fukt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-15
Skogsindustrierna har initierat en serie forskningsprojekt rörande fukt i virke, klimatet intill virkesytan och mögelpåväxt. Resultaten har fastställt kritiskt fukttillstånd för granvirke till nivån vid eller över 85 % RF. Resultaten är av intresse för byggsektorn och Boverket.

1. Kritiskt fukttillstånd för granvirke ligger vid eller över relativ luftfuktighet RF 85 %. Mögelpåväxt kunde endast påvisas efter lagring i RF 86 % och högre. Ingen påväxt kunde detekteras efter lagring i RF 80 % eller RF 83 %.

2. Den fukt som finns i virket vid leverans av granvirke torkat till målfuktkvot 18 % kan inte i sig ge upphov till mögel. Transporten av fukt från det inre av ett virkesstycke ut till ytan är långsammare än fukten ventileras bort, även i fallet med inplastade klosslagda virkespaket. Mögelpåväxt förutsätter alltså att virkesytan tillförs fukt utifrån.

Resultaten från Skogsindustriernas forskningsprojekt på fukthalter i virke vid leverans från sågverk tillsammans med studier på inre klimat och mögelpåväxt på virke under lagring finns sammanfattade i bilaga 1.

Bilaga 1

Fuktförändringar, klimat och mögelpåväxt vid lagring av granvirke

Fuktförändringar, klimat och mögelpåväxt vid lagring av granvirke - Studie av virkespaket i industriell miljö

 

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95