CE-märkning av byggprodukter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-20
För att åstadkomma fri rörlighet för produkter på den inre marknaden i Europa produkter måste tekniska handelshinder avskaffas. Det sker bland annat med hjälp av harmonisering av tekniska regler för olika produktområden. Produkter som uppfyller ställda krav kan CE-märkas och får därefter säljas fritt inom och mellan länderna i EU och EES.

Från den 1 juli 2013 blir det obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter. De byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.

Vilka produkter skall CE-märkas

Det finns många standarder inom byggproduktområdet, men det är bara byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som skall CE-märkas och prestandadeklareras

En standard blir harmoniserad när den publiceras i den Europeiska unionens officiella tidning. Den har då en ZA-bilaga som anger vilka bedömningsmetoder m.m. som ska användas för CE-märkning. Det finns även anvisningar för tillverkningskontroll (factory production control).

En lista på aktuella standarder för aktuella byggprodukter i trä finns i tabell 1. Kommissionen listar också alla harmoniserade standarder på sin webbplats Nando. På Nando finns också slutdatum för standardens samexistensperiod, d.v.s då CE-märkningen mot standarden senast måste vara gjord.

CE märkning och typgodkännande

CE-märkning är ett gemensamt system inom EU- och EES-området.  För de flesta produktområden som omfattas av ett EU-direktiv är det obligatoriskt att CE-märka produkten. CE-märkta produkter omfattas av nationell marknadskontroll.

Typgodkännande är ett nationellt system för att ange produktens lämplighet. Möjlighet till svenskt typgodkännande försvinner allteftersom produkterna blir möjliga att CE-märka och efter en preciserad övergångstid.

Informationsguider om obligatorisk och frivillig CE-märkning från Boverket

Guide för obligatorisk CE-märkning (hEN)

CE-guide1

Guide för frivillig CE-märkning (ETA)

CE-guide2

Här hittar du de harmoniserade standarderna

EU-webbplatsen Nando
Såväl Byggproduktförordningen som mallen för en prestandadeklaration finns på www.boverket.se.
På den danska webbsidan byggevareinfo.dk sorteras standarderna efter produktgrupp, där kan det vara enklare att få fram relevanta standarder.

Byggprodukter i trä som skall CE-märkas

Produkt Harmoniserad standard CE-märkning Kommentar
Hållfasthetsorterat konstruktionsvirke EN 14081-1:2005 + A1:2011 Ja  
Träpaneler EN 14915:2006 Ja  
Trägolv EN 14342:2005 + A1:2008 Ja  
Limträ EN 14080:2005 Ja Standard under revidering
Fingerskarvat konstruktionsvirke prEN 15497 Väntas hösten 2013 Standard preliminärt klar 2013
Prefabricerade takstolar med spikplåt EN 14250:2010 Ja  
LVL för konstruktionsändamål EN 14374:2004 Ja  
Träskivor EN 13986:2004 Ja  
Sågat och hyvlat virke, ej för konstruktion Saknas Nej  
Fönster och ytterdörrar, utan brandkrav EN 14351-1 Ja  
Innerdörrar, utan brandkrav prEN 14351-2 Tidigast 2014 Standard preliminärt klar hösten 2013
Dörrar, portar och fönster med brandkrav prEN 16034 Tidigast 2014 Standard preliminär klar hösten 2013
Trätrappor Saknas Tidigast 2015  
Kök och bad Saknas Nej  
Lister Saknas Nej  
Prefabricerat trähus Saknas Nej  
Twitter Facebook LinkedIn