Trävaror

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-09
Mer än hälften av virket från de svenska skogarna går till den trämekaniska industrin bland annat för tillverkning av sågade trävaror.
Produktionsvärdet i skogs- och träindustrin i Sverige uppgår till 210 miljarder och industrin sysselsätter direkt 90 000 personer.

Den trämekaniska delen av skogs- och träindustrin fördelar sig enligt följande:

 

Delbransch Produkt-
värde mdkr
Förädlings-
värde mdkr
Export-
värde mdkr
Antal
anställda
Sågverk 41,9 9,5 21,1 14 000
Träskivor 2,9 0,7 1,7 1 700
Trähus, byggnads- snickerier 21,5 7,0 7,9 14 000
Träförpackningar, övr. trävaruindustri 4,6 1,5 *) 3 400
Möbelindustri 25,5 7,6 12,1 17 200
Summa 96,4 26,3 42,8 51 000

* Ingår i exportvärdet för trähus, byggnadssnickerier. Källa: SCB

 

Trä är ett av våra viktigaste byggmaterial och förbrukningen i Sverige ligger på en konstant hög nivå. Allt fler inser träets tekniska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Under de senaste decennierna har trä också fått en arkitektonisk nyrenässans, inte bara i offentliga miljöer, utan också i bostäder.

De nordiska sågverksföreningarna och deras medlemmar enades 2003 om ett gemensamt miljödokument – ett ”Environmental position paper”. Detta miljödokument är ett steg i processen att öka kunskapen hos intressenterna om hur trä kan bidraga till hållbar utveckling och bidra till att trä blir det ”naturliga materialvalet”.

A joint commitment to sustainable development (pdf 23 kB)

 

Twitter Facebook LinkedIn