Food contact

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-09-17

CEPI har tillsammans med bl a CITPA (konverterare) tagit fram Guidelines för tillverkare av material och produkter av papper och kartong avsedda  för livsmedelskontakt, för att uppfylla kraven i EC 1935/2004.
Förutom Industry Guideline finns ett Best Practice document och ett dokument för Q &A (frågor och svar).

Dessutom finns nu ett utkast till Good Manufacturing Practice (GMP) som dock ännu inte är formellt godkänt. 

Nytt från CEPI är en Good Manufacturing Practice (GMP) för tillverkare av papper och kartong till livsmedelsektorn (september 2010).

Samtliga dessa dokument finns i högerspalten.

Pressmeddelande från CEPI;  Food contact: Self-regulation for paper industry 18 maj 2010