Massa och papper

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-10-01
Vid massa- och pappersindustrin produceras huvudsakligen pappersmassa och pappersprodukter, men även en del andra specialiserade produkter.

Massa

Pappersprodukter fyller en mängd viktiga funktioner, t ex som förpackningsmaterial, för informationsförmedling, som hygienartiklar och för speciella ändamål. Skilda krav ställs på produkterna – därför används olika typer av fiberråvaror för olika produkter. Fiberråvarorna kan indelas i mekaniska och kemiska massor, som båda tillverkas av nyfiber, samt returfibrer.

Mekaniska massor ger ett relativt svagt papper, som gulnar och avtar i styrka vid påverkan av ljus. De ger ett högt vedutbyte, men är elenergikrävande. De används till tidningspapper, journalpapper, vissa typer av kartong samt mjukpapper. Exempel på mekaniska massor är termomekanisk massa (TMP), kemitermomekanisk massa (CTMP), slipmassa och halvkemiska massa.

Kemiska massor ger ett starkt papper, som används till emballage, skriv- och tryckpapper samt mjukpapper. Massan kan blekas med bibehållen styrka och får då goda egenskaper för tryck. Vedslaget påverkar papperets egenskaper också. Barrved är långfibrig, vilket ger ett starkt papper. Lövved har kortare fibrer och ger papperet goda tryckegenskaper. Exempel på kemiska massor är sulfatmassa och sulfitmassa. 
 
Returfibrer består av insamlat papper av olika kvaliteter, som först sorteras och befrias från oönskade material. För viss användning krävs avsvärtning, dvs tryckfärgen tas bort. Returfibrer används för tillverkning av tidningspapper, mjukpapper och vissa typer av kartong. I Sverige är återvinningen hög – ca 95 % av allt tidningspapper samlas in och ca 75 % av förpackningspapper. 

Textilmassa Ett nygammalt teknikområde där marknaden nu växer snabbare än någonsin är specialcellulosa som främst används till viskostyger. Detta är ett naturligt led i den hållbara utvecklingen eftersom ökad bomullsodling står i konflikt med livsmedelsproduktion och syntetfibrer tillverkas av fossil råvara. I Sverige har Domsjö Fabriker länge producerat specialcellulosa för textilindustrin och på senare tid har även Södra Cell Mörrum startat sådan tillverkning.

Pappersprodukter

Huvuddelen av den producerade pappersmassan används för papperstillverkning i Sverige. För att kunna tillverka papper och kartong av en viss kvalitet blandas vanligen massor framställda enligt olika metoder och av olika slags fibrer med varandra. Till största delen används nyfiber – ca 15 % av den totala fiberförbrukningen utgörs av returfiber. Tillverkningen av förpackningspapper och kartong är ungefär lika stor som tillverkningen av tryckpapper. Trähaltigt tryckpapper betyder att papperet innehåller mekanisk massa. Mjukpapper utgör en mindre del. Vid tillverkningen görs tillsatser för att erhålla speciella egenskaper, till exempel bestryks papper för att erhålla högre ytjämnhet och glans, som lämpar sig för tryck av text och bild.

Mer än 85 % av pappersproduktionen exporteras och största köparländer är Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11