Träfiber är framtidens material

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-09
Inom skogsindustrin pågår en ständig produktutveckling. Många olika produkter kan tillverkas av skogsråvara – allt ifrån åttavåningshus och exklusiva ekparkettgolv till bioplast, kemikalier, kläder, förpackningar och hygienartiklar. Drivmedel och produkter som klarar sådant som bara oljebaserad plast och metall tidigare kunde klara går att göra idag.

Skogsindustrins ambition är att utveckla processer, material och produkter som på ett avgörande sätt bidrar till lösningen på de stora samhällsutmaningarna.

Förutsättningarna för detta är goda – Sverige hör till de ledande nationerna inom skoglig och skogsindustriell forskning. Skogsindustrin i Sverige satsar årligen 1,2 miljarder kronor på forskning och utveckling vid universitet, högskolor och institut. Därutöver sker forskning och utveckling inom företagen samt hos leverantörer och andra partners. Kanske sitter du om några år på ett café som är byggt med modern industriell träbyggnadsteknik och där såväl kläderna som du har på dig som servisen och det bord du sitter vid kommer ifrån den förnybara skogen. Kanske är bussens kaross förstärkt med kolfiber från träd och inredningen gjord av viskos från skogsindustrin. Där drivmedlet dessutom är biobränsle. Med cellulosa och lignin från träd kan vi ersätta dagens fossilbaserade produkter och samtidigt utveckla framtidens produkter.

Ekoportal2035 - ett inspirationsmaterial

Branschen har utarbetat Ekoportal2035, som ett inspirationsmaterial för entreprenörer, företag, forskare och investerare. Där presenteras en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum där varje idé har getts ett eget ”produktnamn”. Ekoportal2035 belyser möjligheterna men för att produktidéerna ska kunna realiseras krävs omfattande och långsiktig forskning, utveckling och demonstration.

Ekoportal2035 är ett försök att visualisera ett samhälle och produkter som till så stor del som möjligt baseras på material och produkter från förnybara råvaror.

Besök Ekoportal på www.ekoportal2035.se

Twitter Facebook LinkedIn