Carbon Footprint

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2010-08-27
Ett Carbon Footprint är ett mått på utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser för en produkt eller aktivitet.

Papper

Den europeiska branschorganisationen CEPI har i samverkan med medlemsföretagen utarbetat ett gemensamt ramverk för hur Carbon Footprint ska beräknas för pappersprodukter. Med hjälp av dessa kan företagen på ett enhetligt, transparent och trovärdigt sätt uppge vilken mängd koldioxid och andra växthusgaser som kan relateras till produkten. Under Dokument till höger återfinns ramverket i pdf-format på engelska.
 

Trä

Den Svenska sågverksindustrin har som mål att till år 2010 utarbeta Carbon Footprints för minst 80 % av sina produkter – läs mer under Hållbarhet.
 

I rapporten ”Vad ett Carbon Footprint”, under dokumentet till höger, ges en bakgrundsbeskrivning till Carbon Footprints och exempel på beräkningar för några olika produkter.


Skogsindustrierna har tillsammans med ECCM Edinburgh Carbon Calculater Center Management utarbetat enkla verktyg för beräkning av Carbon Footprints för träprodukter,

Building Materials Carbon Calculator. Med detta verktyg kan beräkningar göras för olika material och delar av en konstruktion.

Sawwmill Carbon Calculator är ett verktyg för Skogsindustriernas medlemsföretag för beräkning av Carbon Footprints för sågade trävaror. 

Pallet Carbon Calculator är ett verktyg för att medlemmar i Svenska Förpackningsföreningen (en organisation inom Skogsindustrierna)ska kunna beräkna Carbon Footprints för lastpallar.