Bioenergi och övriga produkter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-09
Skogsindustrins anläggningar säljer energirelaterade produkter i allt större omfattning. Det gäller biobränslen för el-, värme- och drivmedelsproduktion, spillvärme till fjärrvärmenät, och el från mottryckskraftproduktion.

Utöver massa, papper och energiprodukter tillverkas en del andra vedbaserade produkter i mindre omfattning, t ex tallolja, terpentin, specialcellulosa och lignosulfonater. Tallolja kan nyttjas som biobränsle, men används också, liksom terpentin, för tillverkning av kemikalier. Specialcellulosa används vid tillverkning av textil (viskos), hygienartiklar, livsmedel, medicin och kemiska artiklar. Lignosulfonater nyttjas bland annat som tillsats i betong. Forskning pågår inom området skogsbaserade bioraffinaderier för att finna ytterligare produkter vilka kan komma att ersätta fossila bränslen och råvaror.

Alla dessa produkter bidrar till utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi.

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11