Nyhetsarkiv handelspolitik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
2015-11-09: EU-kommissionen presenterar `roadmap` för att nyttja den fulla potentialen av den gemensamma marknaden

The Single Market is one of Europe’s greatest achievements, designed to allow goods, services, capital and people to move more freely. It offers opportunities for professionals and businesses and a greater choice and lower prices for consumers. It enables people to travel, live, work and study wherever they wish.


2015-09-22: Exportförbud från Ukraina

Ukraina har tagit ett beslut att införa en lag som under 10 år förhindrar export av timmer och sågade trävaror (HS 4403).  Från 1 november 2015 (furu exkluderat) och för furu från 1 januari 2017.


2015-04-15: Delta i antidumpningsundersökning på oblekt säckpapper

Kina har startat en antidumpningsundersökning på oblekt säckpapper till från bl.a EU/Sverige.


2015-03-23: Var med och påverka agendan för handelsmötet mellan Sverige och Brasilien i maj 2015

Sverige och Brasilien har sedan mitten av 1980-talet ett samarbetsavtal och inom ramen för detta är det nu dags för ett nytt handelsmöte på ministernivå i maj i år. Utrikesdepartementet har därför gett Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium i uppdrag att ta fram aktuella handelsfrågor för diskussion på mötet. På mötet kommer bl.a. problem som svenska företag möter i Brasilien och svenska företags syn på Brasilien som handelspartner att tas upp.


2014-10-29: Lämna synpunkter till Kommerskollegium på handelshinder vid handel med Kina, Japan och Indien

Sverige kommer under hösten och vintern att hålla tre olika handelsmöten med de tre ur handelssynpunkt viktiga asiatiska länderna Kina, Japan och Indien. Mötena är så kallade blandkommissionsmöten där handelsfrågor, bland annat handelshinder, är en mycket viktig del.


2014-08-27: Fri rörlighet för varor inom EU

Kommerskollegium har publicerat en ny rapport som behandlar fri rörlighet för varor inom EU. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Den främsta uppgiften är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln.


2014-06-27: Kommissionen undersöker handelshinder för små och medelstora företag vid export till USA.

Svara på kommissionens enkät angående handelshinder för små och medelstora företag vid export till USA senast 14 juli. 


2014-06-24: Turkiet undersöker införande av skyddsåtgärder för import av träfritt tryckpapper

Turkiet undersöker införande av skyddsåtgärder för import av träfritt tryckpapper. Berörda företag bör registrera sig som ”interested party” inom 20 dagar från den 21 juni. Se vidare bifogade dokument.


2014-02-11: EU-kommissionens meddelande om industrivaror

Det inväntade industrivarumeddelandet har nu kommit från EU-kommissionen. Det presenterades den 22 januari i ett större paket med ett ytterligare meddelande om industrins renässans.


2013-04-10: Sveriges handel med Norge – grannhandel med förhinder?

Det är enkelt att handla med Norge, jämfört med många andra länder utanför EU. Trots det tycker många svenska företag och privatpersoner att handel med Norge är krångligt. Det handlar till viss del om en förväntan att det "borde vara" lika enkelt att handla med vår granne Norge som med EU-länderna Danmark eller Finland, men det finns också verkliga hinder för handeln.


2013-03-01: Konsulationer inför förhandlingar om frihandelsavtal mellan EU-USA samt EU-Thailand

Men anledning av stundande förhandlingar om frihandelsavtal mellan EU-Thailand samt EU-USA har Kommerskollegium fått i uppdrag att inhämta svenska näringslivets intressen. Vi vore därför tacksamma om ni har möjlighet att besvara denna enkät. Näringslivets svar är en viktig grund för det svenska förhandlingsarbetet.


2013-02-21: Nytt krav på sundhetscertifikat för export av trävaror till Marocko

Notera att det för export av trävaror till Marocko sedan slutet av förra veckan krävs sundhetscertifikat. Gods som skeppats till och med den 14 februari berörs dock inte.

Åtgärden baseras på en bestämmelse från 2002 avseende sundhetscertifikat men har inte använts. Anledningen är enligt preliminära uppgifter upptäckten av ”svampar” på importerat trä.

Uppgift saknas i denna stund om ursprunget till de smittade varorna. Mer information kommer att lämnas när sådan finns.

Sundhetscertifikat finns att hämta på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se.


2013-02-20: Tullfrihet bort för 172 varor – påverkar det ditt företag?

Från och med 1 januari 2014 försvinner tullfriheten för 172 varor som idag omfattas av tullsuspensioner. Vill ditt företag att någon av dessa suspensioner ska finnas kvar även nästa år? Kontakta då Kommerskollegium för att få hjälp med en ansökan till EU-kommissionen.


2013-01-08: Stor ökning av tullfria insatsvaror från 1 januari

Den 1 januari 2013 blev ett stort antal nya insatsvaror tullfria. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt.