Handelspolitik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-05-21
Här kommer vi att lägga ut en del nyheter om handelspolitik som vi bedömer har särskilt intresse för Skogsindustriernas medlemsföretag. Även förfrågningar från Kommerskollegium om handelshinder kommer att läggas här. I vissa fall kommer inloggning att behövas.

Kontakt

Mats Kinnwall, 072-712 72 66
Gunilla Beyer, 08-762 79 95
Ingrid Haglind, 08-762 72 11