Transporter och hållbarhet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Skogsindustrin har behov av effektiva transporter för att förse industrianläggningarna med råvaror och för att distribuera produkter. Transporterna utförs till största del av tredje part, men skogsindustrin har ett ansvar som transportköpare i utvecklingen mot hållbara transporter.

Skogsindustrin är Sveriges största köpare av transporttjänster. För att optimera transporterna används såväl fartyg, tåg som lastbil och ofta kombineras olika transportslag i effektiva systemlösningar. Transporterna utförs till allra största del av tredje part, men skogsindustrin har ett ansvar som transportköpare att ställa krav på våra leverantörer att bidra till utvecklingen av hållbara transportsystem.

Skogsindustrin har länge arbetet med hållbarhetshetsfrågor kring transporter. Den första branschgemensamma policyn för transporter antogs redan 1997. Denna policy renodlades och omformulerades 2010 samt kompletterades med hållbarhetskriterier för upphandling av transporter specifika för de olika transportslagen. År 2010 lanserades hållbarhetskriterier för vägtransporter och det är meningen att hållbarhetskriterier ska tas fram för alla transportslag. Hållbarhetspolicyn är dock ramverket för dessa hållbarhetskriterier.

Inom ramen för Skogsindustriernas hållbarhetsarbete har även en beräkningsmall och en handledning hur man beräknar transportutsläpp tagits fram. Eftersom nästan alla av skogsindustrins transporter sker genom tredje part måste dessa utsläpp beräknas. Dessa beräkningar baseras på olika slags schablonsiffror och ger därför inte en helt korrekt bild av verkligheten. Att beräkna utsläpp från transporter kan vara krångligt och kräver en aktiv insats av företaget, men transportutsläppen är en fråga som får allt större betydelse i miljödebatten. Genom att börja arbetet redan nu kommer därmed ditt företag att vara rustat för hårdare kundkrav kring miljöfrågor redan innan det efterfrågas. Detta visar sig ofta vara en viktig marknadsfördel.

Branschens arbete med transporter hållbarhet sker alltså inom följande ramverk:
Utsläppsberäkningar
Hållbarhetspolicy
Kriterier för upphandling av transporter

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

Transporter