Building materials carbon calculator

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Hur mycket växthusgaser bildas vid tillverkning av en byggnad? Vilken klimatpåverkan har olika material? Med detta verktyg kan ett Carbon Footprint uppskattas för en byggnadskonstruktion och miljöpåverkan av olika material kan jämföras.

Genom fotosyntesen tas koldioxid upp från atmosfären i de växande träden och kolet lagras vidare i produkterna under hela deras livslängd. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet och ger upphov till betydligt lägre energiförbrukning vid tillverkningen än andra material. Träprodukterna kan sedan återanvändas, återvinnas som material och slutligen energiutnyttjas. Här kan klimatfördelar vid användning av träprodukter och träbyggnadssystem påvisas.

Detta verktyg har utvecklats av ECCM (Edinburgh Carbon Centre Management) i samarbete med Skogsindustrierna.

Verktyget Building materials carbon calculator

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95