Carbon Footprint

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
CEPI har i en arbetsgrupp utarbetat ett ramverk för redovisning av Carbon Footprint för pappersprodukter. Till ramverket hör en bilaga (Appendices) som innehåller förslag till redovisning av upptag av koldioxid i skog och produkter, en modell för balansräkning samt användbara databaser och andra referenser.

Under Dokument till höger på sidan återfinns ramverket och bilagan i pdf-format på engelska.

 

 

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95