Pappersåtervinning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 7: Den svenska pappersindustrin bidrar till att uppfylla det europeiska målet för pappersåtervinning (66 % år 2010)

Sverige har, jämfört med de flesta andra länder, en hög insamlingsnivå för returpapper. Den totala pappersinsamlingen uppgick 2008 till ca 1,6 miljoner ton returpapper. Det motsvarar 77 % av allt papper som används i landet.

I Europa återvanns 64,5 % av det konsumerade papperet år 2007. Den europeiska pappersindustrin har satt som mål att återvinningsgraden ska öka till 66 % år 2010. Den nivån överskrids redan i Sverige men fortsatta ansträngningar görs av industrin m fl för att ytterligare öka insamlingsnivån i Sverige. Den teoretiska maximi-gränsen för återvinning varierar från land till land och uppskattas till 81 % i Europa.

Ett antal aktiviteter kommer att genomföras under året. Det gäller t ex PappersKretskampanjen, projektet Nordic Paper Chain samt fortlöpande förbättringar av insamlingssystemen. I PappersKretsen ingår Holmen, SCA, M-real, Stora Enso, medlemsföreningar i Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Grafiska Företagens Förbund och IKEA Sverige AB. Nordic Paper Chain är ett nordiskt samarbete inom pappersproduktkedjan för att ytterligare förbättra återvinning av papper och kartong.

Det är väsentligt att kvalitetsaspekter hos det insamlade papperet beaktas i insamlingssystemen.

Återvinningsgraden definieras som insamlat papper som används för ny papperstillverkning i procent av papperskonsumtionen.

Källa: Uppgifter erhålls från European Recovered Paper Council på CEPI-nivå och från Skogsindustrierna på svensk nivå.

 

 

Kontakt

Ingrid-Haglind.jpg
Ingrid HaglindDirektör Produkter och Produktsäkerhet08-762 72 11