FoU-investeringar ökar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Mål 10: Branschens FoU-investeringar vid universitet, högskolor och institut ökar med 50 procent till 2012.

Målet gäller under förutsättning av att:

  • Minst lika stora statliga medel satsas.
  • Offentliga medel tillskapas dessutom för riskfyllda och krävande demonstrationsprojekt i en betydligt större skala än i dag.

Skogsindustrierna bedriver ett aktivt arbete för att påverka den svenska forskningspolitiken så att mer resurser satsas på behovsstyrd, teknisk forskning.

För att få trovärdighet i vårt arbete krävs ett bra sifferunderlag. Vi har bett forskningsutförare i Sverige att hjälpa oss med det.

Resultatet av vår inventering för år 2005 visade att 818 miljoner kronor satsades av företagen, staten, fonder och EU på forskning och utveckling (FoU) vid högskolor, universitet och forskningsinstitut inom skogs- och skogsindustriområdet i Sverige. I vår uppföljande studie från år 2008 är motsvarande siffra 1.013 miljoner kronor. Ökningen är dock inte faktisk, utan består av att den senare undersökning är mer komplett. I underlaget ingår nu också bioenergi samt redovisas flera skogligt inriktade forskningsinstitutioner. Den skogliga forskningen finansieras till mer 2/3 av offentliga finansiärer, medan den skogsindustriella forskningen finansieras till lika stora delar av offentliga och privata finansiärer.

Källa: Skogsindustrierna har genom enkät till forskningsutförare vid forskningsinstitut, högskolor och universitet frågat om FoU verksamhetens inriktning och omfattning. Resultatet från undersökningarna presenteras på Skogsindustrierna hemsida under Branschen/Forskning/Forskningsfakta. Undersökningen planeras att upprepas vart annat till vart tredje år.