Carbon footprint

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-15
Carbon Footprints - Sågverken ska till 2010 ta fram Carbon Footprints för minst 80% av sina produkter. Ett Carbon Footprint är ett mått på utsläpp av växthusgaser för en produkt eller aktivitet.

Skälet till att räkna ut carbon footprints är att förstå hur det går att minska ett företags, en tjänsts eller en produkts klimatpåverkan. Det är ett sätt att samla information över hela livscykeln för att minska utsläpp av växthusgaser, identifiera kostnadsbesparingsmöjligheter, innefatta emissioner i beslutsprocessen genom hela produktionskedjan, visa miljöansvar, möta kundkrav på produktinformation, konsumentkrav etc.

Ett Carbon Footprint skall vara …

  • Lätt att använda
  • Lätt att förstå
  • Lätt att kommunicera
  • Trovärdigt
  • Transparent


Skogsindustrierna har tagit initiativ till att utveckla verktyg – Carbon Calculators – för bl a byggmaterial och lastpallar. Dessa används för att beräkna Carbon Footprints för material och produkter. Ett webbaserat verktyg håller nu på att färdigställas för beräkning av Carbon Footprints för sågade trävaror och eventuell vidareförädling.

Exempel Carbon Footprint för sågad trävara.

Process

Emission tCO2e

Emission tCO2e m3sv

Forestry Operations

779

0,02

Transport to mill

512

0,01

Saw Mill Process

1185

0,02

Waste

4,37

0,00009

Packaging

27

0,001

Transport from mill

1220

0,024

Drilling

0

0,00

Sanding

0

0,00

Storage
 
-38194
 
-0,76
 

Total

-34467

-0,69

 

Klicka på bilden för en förstorad bild (Power Point)

 

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95