Branschgemensamma hållbarhetsmål

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-01-08
Skogsindustrin har antagit 14 mätbara branschgemensamma mål inom hållbarhetsområdet. Syftet är att stimulera branschens hållbarhetsarbete och flytta fram positionerna ytterligare. Utöver dessa gemensamma hållbarhetsmål har medlemsföretagen egna mål.

De branschgemensamma målen gäller Skogsindustriernas medlemsföretags verksamhet i Sverige. I många fall får målen effekt även utanför landets gränser eftersom de kan påverka företagens övergripande hållbarhetsstrategier. Basår för målen är 2007.

Målarbetet sammanfattas i tabellen och utvecklas i skriftens olika avsnitt, se sidhänvisningar till information i Skogsindustriernas senaste hållbarhetsskrift.

Branschgemensamma-mål.jpg

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Christina-Wiklund.jpg
Christina WiklundMiljödirektör08-762 72 33